Nie lubię zmywać

Temat: Quiz Polska Piastów
Czas minął pytającego proszę o odp. i zadanie kolejnego pytania. W miejscach, gdzie ważne drogi wodne nie łączyły się ze sobą, funkcjonowały tzw. Przewłoki. Przeciągano tam łodzie na saniach, wykonanych z dwóch kłód drzewnych połączonych ze sobą poprzeczkami. I pytanie. W którym roku był chrzest Mieszka I? :wink: Niech się wreszcie tego pozbędę. :?
Źródło: forum.historia.org.pl/index.php?showtopic=1909Temat: Konstantyn Wielki
...Konstantyn zakończył prześladowania chrześcijan, nadał chrześcijaństwu te same prawa co wyznaniom pogańskim oraz się ochrzcił. Uczynił to po to, aby scentralizować władzę już nie pod patronatem cesarza-boga, ale Jezusa Chrystusa – można rzec bardziej neutralnego, niż osoba cesarza, "władcy" – przez co chciał odciąć się od spróchniałej formy rządów Cesarstwa Rzymskiego. Chrzest Kostantyna (podobnie jak chrzest Mieszka I) był raczej decyzją polityczną, a nie wynikał z potrzeby serca. Zanim się ochrzcił (a według wielu historyków, również po chrzcie) Konstantyn był wyznawcą bóstwa solarnego zwanego Sol Invictus. Dniem, w którym święcono owego boga, był "dies Solis", "dzień Słońca" – nasza niedziela. Konstantyn, chcąc ułatwić sobie i innym wyznawcom starych bogów życie, przeniósł dzień...
Źródło: trollabanin.fora.pl/a/a,137.html


Temat: HISTORIA POLSKI - DATY
HISTORIA POLSKI - DATY MIESZKO I (960-992) 960-967  walki z Pomorzanami i Wolinianami ,podporządkowanie części ziem      pomorskich 965  sojusz z Czechami ,małżeństwo Mieszka z Dąbrówką 966    chrzest Mieszka I ,następnie początki organizacji kościelnej w Polsce ,utworzenie w Poznaniu biskupstwa misyjnego 968-979  wojny z Wieletami i margrabiami niemieckimi (klęska margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią w 972 r.) zakończone układem z cesarstwem. 990-992  oddanie Polski pod opiekę papiestwa (DAGOME IUDEX)      BOLESŁAW CHROBRY (992-1025) 992  przejęcie...
Źródło: dokument.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2089


Temat: Wiara Chrześcijańska -nasza tradycja?
Wiara katolicka NIE jest naszą kulturą,W Polsce wiara chrześcijańska powstałą poprzez uwarunkowania polityczne i nie tylko: Z WIKIPEDII: Okoliczności przyjęcia chrztu [edytuj] Mieszko I Dobrawa na obrazie Jana Matejki W chwili przyjęcia chrztu Mieszko I rządził już państwem zorganizowanym (Ibrahim ibn Jakub) z dużą siłą wojskową. Nie chciał go przyjąć od Niemców, więc ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą i przyjął chrzest w 966 r. Wiemy też (Widukind, Ibrahim ibn Jakub), że Mieszko prowadził wtedy wojny z Wieletami (Ibrahim ibn Jakub nazywa ich Weltaba), z którymi książę Polan nie radził sobie (zob. Wichman). W tym samym czasie Mieszko opanował plemię...
Źródło: twierdzametalu.fora.pl/a/a,803.html


Temat: śmietnik
TYSIĄCLECIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO KŁAMSTWA POLSKIEGO Otóż nie jest prawdą, że Polska państwowość liczy ponad tysiąc lat, czyli od roku 966, daty przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Kościół uznał, iż „millenium” chrztu Polski jest niepodważalnym dowodem na tysiąclecie chrześcijaństwa naszej Ojczyzny. Tymczasem chrzest Mieszka I był jedynie fragmentem katolizacji Polski... Nie mamy pewności, czy rzeczywiście, pradziadem Mieszka I był Siemowit, dziadkiem Lestek, a ojcem Siemomysł. Te imiona podaje Gall Anonim i powszechnie jego relacje z początku wieku XII przyjmuje się jako wiarygodne. Według niego, protoplastą polskich władców miał być niejaki Piast, oracz z gnieźnieńskiego podgrodzia, mąż Rzepichy. Ta ostatnia informacja jest co prawda...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=933


Temat: Chrzest Polski
...Tak autor najstarszego znaczącego dzieła polskiej historiografii, nieznany z imienia i nazwiska kronikarz, zwany od XVI w. Gallem Anonimem, opisał w swej pochodzącej prawdopodobnie z lat 1113 – 1116 Kronice okoliczności, które doprowadziły do chrztu księcia państwa Polan, Mieszka I i osób z jego otoczenia – wydarzenia, które do przeszło do historii jako Chrzest Polski. Domysły… Jak wyglądał uroczysty chrzest Mieszka I i jego najbliższego otoczenia możemy sobie tylko – na podstawie przekazów o zwyczajach chrzcielnych z czasów ówczesnych – wyobrazić. Wiadomo, że miał on miejsce w Wielkanoc 966 r., prawdopodobnie na będącej siedzibą pierwszych Piastów wyspie Ostrów Lednicki na Jeziorze Lednickim koło Gniezna. Ponieważ ówczesne przepisy kościelne nakazywały chrzest poprzez zanurzenie całego ciała, można...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=1756


Temat: Przyszłość
To jest trudny temat i można by tutaj długo dyskutować. Świat się na pewno zmieni, to wiadomo, weźmy sobie za przykład średniowiecze (do 1492r) czy początki państwa Polskiego i chrzest Mieszka I (966r) świat się różnił, życie się różniło, polityka, właściwie wszystko. wtedy coś zaczęło się rozwijać, ale jednak jakaś cząstka nam z niego pozostała do dzisiaj. Myślę, że też w 2200 coś zaszczepi się z XXI wieku. ale to, jak będzie, zobaczymy już z góry
Źródło: forum.ronaldinho.com.pl/viewtopic.php?t=442


Temat: Quiz Polska Piastów
Chrzest Mieszka I - 966 :razz: :mrgreen:
Źródło: forum.historia.org.pl/index.php?showtopic=1909


Temat: Mieszko I i jego problemy
...Jakie problemy musiał rozwiązać pierwszy władca Polski? Co udało mu się zmienić i jak sobie z tym poradził? Czekam na Wasze odpowiedzi Przedewszystkim musiał zdobyć uznanie chrześcijańskiej Europy i tym samym uwolnić się od ciągłych najazdów niemiekich margrabiów na ziemie polskie. Jedynym wyjściem było przyjęcie chrztu zarówno przez naszego władcę jak i pezez Polskę. Jak wiemy doszło do tego w 966r. Podobno zaraz po przyjęciu chrztu Mieszko I odprawił ze swojego dworu swoje pogańskie żony , a miał ich żekomo siedem. Historycy zstanawiają się czy aby na pewno Mieszko I wyzbył się pogaństwa tak do końca. Już sam fakt że nie udało mu się zdobyć dla siebie korony królewskiej niejakoby temu wszystkiemu zaprzecza. Na dodatek jego syn Bolesław Chrobry też miał żonę pogankę. To wszystko świadczy o tym że pgaństwo kwitło w Polsce jeszcze dość długo po...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=399


Temat: millenium
...chleba dotykać podobnie jak chrześcijanie; ci zaś, którzy przeszkadzaliby im, będą zobowiązani zapłacić za to karę naszemu wojewodzie”. W późniejszym okresie nastąpiła dyskryminacja społeczności Żydowskiej. W drugiej połowie X w. zarysował się już zasadniczy kształt terytorialny wczesnofeudalnej Polski. Wśród faktów historycznych Polski wczesnofeudalnej należy wyróżnić przede wszystkim: chrzest Mieszka I, zdarzenie doniosłe zarówno pod względem politycznym jak i kulturalnym, utrzymanie niezależności wobec państwa niemieckiego (polityka Mieszka I, zjazd w Gnieźnie w 1000 r., wojny za Bolesława Chrobrego i Krzywoustego), utrzymanie jedności państwa wbrew dążeniom odśrodkowym, separatystycznym niektórych członków dynastii i możnych panów feudalnych, zdobycie przez Polskę, mimo okresów słabości, a...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4235


Temat: Zabawa historyczna
chrzest Mieszka I 966r <papapa>
Źródło: elitafifa.pl/forum/viewtopic.php?t=1234


Temat: 14. kwietnia - będzie się działo ;)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna ważne rocznice # 966 - chrzest Mieszka I w Wielką Sobotę, prawdopodobnie w katedrze w Ratyzbonie zawsze znajdzie się okazja zdrowie Mieszka xD
Źródło: zaborow.fora.pl/a/a,503.html


Temat: Wielkanoc z dziećmi
...w podarunku jako dowód życzliwości i sympatii. Służyły także do zabawy w "taczanki". Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywał ten, czyja pisanka pozostała niestłuczona. Uderza się również pisanką o pisankę przeciwnika. Komu uda się ją stłuc, wygrywa cały zapas pisanek. Z Wielkanocą wiążą się ważne wydarzenia, sięgające początków państwa polskiego. Według hipotezy Jerzego Dowiata, chrzest Mieszka I odbył się w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Natomiast w Wielkanoc 18 kwietnia 1025 roku odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego. Na Mazowszu, w okolicach Kołbiela nad rzeką Świder, zachował się głaz, z kilkoma miskowatymi zagłębieniami, do którego miejscowa ludność jeszcze w XIX wieku podczas Świąt Wielkanocnych przynosiła resztki święconego i pieniądze. Jajka w dawnych wiekach składano pod...
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=1478


Temat: Kapliczka
Najstarszą kaplicą na Jurze jest (bo w końcu to Jura ) rotunda NMP (w późniejszym okresie nazwana Feliksa i Adaukta) na Wawelu (jesli uważać ją za kaplicę). Pochodzi jeszcze sprzed Mieszkowego chrztu Polski w 966 roku. Jest zbudowana w stylu przedromańskim z łamanego kamienia. Mało kto wie, ale to w Małopolsce przyjęto pierwszy chrzest na ziemiach polskich! I dokonało się to około 100 lat wcześniej niż chrzest Mieszka I! Zachowała się relacja korespondencji pomiędzy świętym Metodym, a "potężnym księciem siedzącym na Wiśle" (czyli księciem Wiślan, nieznanym niestety z imienia). Metody namawia księcia Wiślan do dobrowolnego przyjęcia chrztu, bowiem w przeciwnym wypadku zostanie mu on narzucony siłą przez obcych. Książe Wiślan przystał na tą propozycję (dosłownie "i tak też się stało"). Oznacza to,...
Źródło: forum_old.jurapolska.com/viewtopic.php?t=2307


Temat: historia średniowiecza - polska
...cesarza. Określenie to oznaczało stosunki: senior, wasal. Oznaczał on formalnie uznanie zwierzchności cesarskiej, ale za razem faktyczną niezawisłość. Jednak warunkiem oficjalnego zawarcia umowy był chrzest Mieszka. Czas i miejsce Zdaniem J. Dowiata z pewnością w roku 966 Mieszko I przyjął chrzest. Co warto podkreślić jest to data przyjęcia chrztu samego Mieszka, a nie chrztu Polski. Źródła nie podają, gdzie odbył się chrzest Mieszka I, czy było to na terenie Polski, czy za granicą. Gdyby wziąć pod uwagę pierwsza ewentualność, Mieszko I musiał by przyjąć chrzest z rąk kapelana Dobrawy. Z tym, że chrzest władcy powinien być podniosłą ceremonią, której został nadany odpowiedni rozgłos. Sakramentu powinien udzielić biskup, a ojcem chrzestnym winna być znana i ważna politycznie osobistość. Tak więc chrzest mógł odbyć się na terenie...
Źródło: historiarchiwalna.fora.pl/a/a,25.html


Temat: Chrystianizacja Litwy
Tylko, że to nie była chrystianizacja Litwy, jak już wcześniej zauważyłem... Mendog wprawdzie przyjął chrzest, ale później wrócił na łono dawnej religii. Wejście państwa na łono chrześcijaństwa polega na tym, że to jest stałe. Taką stałością okazał się chrzest Jagiełły, a nie Mendoga. Również taką stałością okazał się chrzest Mieszka I, mimo późniejszego nawrotu do kultu pogańskiego, to państwo piastowskie pozostało przy Kościele, inaczej niż u Mendoga.
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=8076


Temat: Co ostatnio wyniosles z biblioteki?
Z biblioteczki koleżanki: Philips Earl Steele Nawrócenie i chrzest Mieszka I
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=384